Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Hledání inspirace k výzvám dneška

Odborná konference
„Českoslovenští národohospodáři
a jejich odkaz dnešku“  
k 60. výročí úmrtí Karla Engliše

10. listopadu 2021, Právnická fakulta MU

Konference se uskuteční pod záštitami děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity, doc. JUDr. Mgr. Martina Škopa, Ph.D., a s podporou Spolku prof. JUDr. Karla Engliše a Badatelského nadačního fondu Anny a Jaroslava Krejčích.

Pandemie COVID 19 přináší celou řadu opatření, omezení, výzev a nových možností v oblasti národního hospodářství. I národohospodáři 1. poloviny 20. století řešili složité otázky spojené např. se dvěma světovými válkami, španělskou chřipkou, krizemi či vznikem samostatného státu. V prvním bloku konference budou představeni vybraní významní národohospodáři 20. století, kteří sehráli ve výjimečné době jedinečnou roli a navrhli ojedinělé řešení dané situace, a kteří mohou být inspirací i pro dnešní dobu. Ve druhém bloku konference bude věnována pozornost obchodním a národohospodářským problémům současnosti a cílem bude hledání řešení pro výzvy dneška. 

První blok (historický) bude tedy věnován vybraným československým národohospodářům a jejich přínosu pro dnešní dobu. Jedná se o tyto osobnosti: Albín Bráf, Alois Rašín, Karel Engliš, Josef Macek, Jaroslav Krejčí ml., Imrich Karvaš, o nichž promluví ekonomka Ilona Bažantová (Karlova univerzita), ekonom Jiří Blažek (Masarykova univerzita), ekonom Kamil Fuchs (Mendelova univerzita), historik Josef Tomeš (Masarykův ústav a Archiv ČSAV), historik a politolog Lukáš Valeš (Západočeská univerzita) a politolog Jozef Vlčej (Diplomatická akademie při Právnické fakultě Komenského univerzity).

Druhý blok v panelové diskuzi dá prostor zejména expertům a odborníkům z praxe. Osobní účast v panelové diskuzi přislíbil guvernér ČNB, Ing. Jiří Rusnok. Kulatý stůl bude zahájen inspirací Tomáše Bati.

Akce probíhající na fakultě se řídí aktuálně platnými opatřeními vlády.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.